Interviu Famost

Aici am avut ocazie sa spun mai multe despre motivele pentru care creez bijuterii si cum va pot acestea ajuta sa va exprimati propria personalitate.

Intervieul incepe de la pg. 39

Intro:

Buna, Evelyn si bine ai venit in paginile revistei noastre! Inainte de toate, povesteste-ne despre tine … care iti sunt interesele, preocuparile, ce educatie ai?
Mulțumesc pentru invitație. Sunt o iubitoare frumosului în toate formele sale. Frumosul care transcede epocile… ”Poate oamenii au pierdut sensul frumuseții pentru că și-au pierdut credința în idealuri, ei cred că totul trebuie să fie utilitar. Experiența frumuseții este chemarea spre divin. Platon afirmă că frumusețea este parte a unei alte ordini, superioare.” – spune Roger Scruton
De profesie sunt economist, am crescut într-o familie de artiști, filozofi și oameni de știință. Mă preocupă creația, călătoriile, descoperirea noilor culturi, fotografia.
Evelyn Cerys este numele tau de scena ca artist! De ce ai simtit nevoia unui astfel de apelativ? Inseamna ceva in mod deosebit, exprima mai bine ceea ce vrei tu sa transmiti prin intermediul bijuteriilor?
Am simțit nevoia de a avea putere, putere să întâmpin lucrurile din viață, putere să îmi urmez idealurile, să fiu ceea ce sunt. Numele Evelyn înseamnă ”a trăi”, ””a respira” (Eva) și ”putere” (aval) în saxona veche. Cerys este un nume vechi walez, înseamnă ”iubire”, desemnează o persoană grijulie, iubitoare și perfectă. Putere pentru îndeplinire și iubire pentru a transmite în jur.
Prin bijuterie vreau să transmit frumusețea naturală și să exprim personalitatea purtătoarei. Prin ”frumusețe naturală” mă refer la frumusețea plină de sens și structură care o regăsim peste tot în natură. Fiecare femeie are o personalitate originală care poate fi exprimată și prin bijuterie, devenind astfel o amprentă a purtătoarei

Here I have had the opportunity to say more about why I create jewelry and how it can help you express your own personality.

The interview starts at pg. 39

Hello, Evelyn and Welcome to our magazine! First of all, tell us about yourself… what are your interests, your concerns, your education?
Thank you for the invitation. I am a lover of beauty in all its forms. Beauty that transcends the ages… „Perhaps people have lost the sense of beauty because they have lost faith in ideals, they believe that everything must be utilitarian. The experience of beauty is the call to the divine. Plato states that beauty is part of another, higher order.” – says Roger Scruton
By profession I am an economist, I grew up in a family of artists, philosophers and scientists. I am interested in creation, travel, discovering new cultures, photography.
Evelyn Cerys is your stage name as an artist! Why did you feel the need for such a pseudonym? Does it mean something in particular, does it better express what you want to convey through jewelry?
I felt the need to be strong, strength to meet things in life, strength to follow my ideals, to be who I am. The name Evelyn means „to live”, „to breathe” (Eva) and „power” (aval) in Old Saxon. Cerys is an old Welsh name, it means „love”, it designates a caring, loving and perfect person. Power to fulfill and love to convey around.
Through jewelry I want to communicate the natural beauty and express the personality of the wearer. By „natural beauty” I mean the meaningful and structured beauty found everywhere in nature. Every woman has an original personality that can also be expressed through jewelry, thus becoming an imprint of the wearer